Bastu, spatunna och kanoter

 

Bastu, spa och kanoter  ingår och delas av alla på ön.

sauna, spa and canoes including and uses by all three houses.